home porada > BezpieczeĹ„stwo   

Bezpieczeństwo
Darmowe:
- ImgBurn - ?wietny program pod ka?dym wzgl?dem, obs?uguje równie? wypalanie UDF 2.5 (konsole PS3 i XBox)
- DeepBurner
- ISO Recorder
- LC ISO Creator
- FireBurn Wizard 2006 (niestety ich strona nie dzia?a)

Komercyjne:
- PowerISO - program szyfruje, konwertuje, wypakuje, kompresuje i tworzy obrazy p?yt cd/dvd. Mo?na konwertowa? na ISO, BIN, DAA prawie wszystkie dost?pny formaty, w tym NRG, CDI, MDF, IMG ..... i inne. PowerISO tworzy równie? wirtualne nap?dy, potrafi utworzy? równie? samo-uruchamialne pliki ISO, potrafi równie? wypala?.
- Nero (przy wyborze nagrywarki wybierz z listy "Nero Image Burner").
- WinISO (równie? podgl?d obrazu ISO)
- UltraISO (umo?liwia ?atw? konwersj? formatu IMG do ISO, usuwanie zb?dnych danych z obrazu - zmniejszanie jego obj?to?ci, umo?liwia równie? przegl?danie zawarto?ci zawarto?ci obrazu ISO)
- Total Commander wraz z pluginem
- WinImage (obs?uguje: DMF, VHD, FAT, ISO, NTFS ..) http://www.winimage.com/winimage.htm (umo?liwia równie? przegl?danie zawarto?ci zawarto?ci obrazu ISO)
- ISOBuster (umo?liwia równie? przegl?danie zawarto?ci zawarto?ci obrazu ISO)
- CDImage (umo?liwia równie? przegl?danie zawarto?ci zawarto?ci obrazu ISO)
- Burnatonce

[ pe?na lista dost?pnych ]

Wypala? mo?na takie obrazy za pomoc? BlindWrite6, Alcohol 120%, GameJack, Nero - Burning Rom, Easy CD Creator, DiscJuggler, BurnDrive.

Wady formatu ISO
----------------------
- nie pozwala zabezpieczy? obrazu has?em
- nie ma mo?liwo?ci skompresowania
- nie ma mo?liwo?ci zapisu do ISO p?yty wielosesyjnej
- nie ma mo?liwo?ci zapisu p?yty z zapisem Audio (audio cd)

Wszystkich tych wad pozbawiony jest nowy format VC4.

Ciekawego tipa znalaz?em na stronie IDG
-----------------------------------------------
Pliki IMG - jak je wypali??
Je?li pobieramy ze strony Microsoftu du?e obrazy p?yt z Microsoft Office 2007 lub SQL Server 2005, cz?sto maj? one rozszerzenia *.IMG. Jak sobie z nimi poradzi??
Niejeden u?ytkownik zdo?a? si? zorientowa?, ?e plików *.IMG nie potrafi obs?u?y? w?a?ciwie ?aden program - czasami tylko rozszerzenie skojarzone jest z aplikacjami do obs?ugi grafiki.
Nic strasznego. Wystarczy w??czy? widok rozszerze? ([dowolne okienko Eksploratora] -> menu Narz?dzia -> Opcje folderów -> Widok i tam czy?cimy "ptaszka" przy Ukryj rozszerzenia znanych typów plików). Klikamy OK.
Nast?pnie przechodzimy do pobranego pliku, zaznaczamy go, wciskamy [F2] i r?cznie zmieniamy IMG na ISO. Teraz ju? uda nam si? wypali? obraz p?yty (Wypal | Obraz) za pomoc? praktycznie ka?dej dost?pnej na rynku aplikacji.
Uwaga: Microsoft zaleca, by dane nagrywa? na p?yt? z najni?sz? mo?liw? szybko?ci?.
?ród?o: http://www.idg.pl/porada/94246.html


(c)noweprogramy.com Zero śmieciowych newsów, najlepsze darmowe programy. Pobierz za darmo wybrane i uporządkowane dobre programy dla Windows i wyselekcjonowane aplikacje android.
Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis był po prostu lepszy. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki ( więcej ).
O firmie . Partnerzy/Współpraca . Prywatność . Prawa autorskie . Praca/Kontakt . Reklama